VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

Volba povolání

Volbě povolání věnujeme ve škole poměrně velkou pozornost. Žáci 9. tříd se pravidelně účastní srovnávacích testů SCIO (z ČJ, M, obecných studijních předpokladů). V rámci předmětu ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE je s žáky problematika profesní orientace individuálně probírána. Náplní vyučovacích hodin je práce s ATLASY ŠKOLSTVÍ, s prezentačními materiály středních škol dle zájmu žáků. Při výběru studijního oboru využijte informační brožury, které Vám jsou ve škole nabízeny. Další informace najdete na internetu přímo na webových stránkách jednotlivých škol.

Při výběru školy nezapomeňte na dny otevřených dveří, hodně se tam ptejte:

  • na vyučovací metody
  • na volitelné předměty (obvykle od 3. ročníku si může student část předmětů vybrat podle svých zájmů a budoucího zaměření),
  • na způsob výuky jazyků, zahraniční exkurze
  • na loňské přijímací zkoušky, apod.

Přihlášky na střední školu

Jak budeme vyplňovat přihlášky na naší škole

  • Přihlášky budou vytištěny na počítači.
  • Zkontrolujete své osobní údaje i známky (případné chyby opravíte).
  • Doplníte jen podpisy a případné potvrzení od lékaře (sami si musíte zjistit, zda je vaše škola vyžaduje).
  • Dále zapíšete termín přijímacích zkoušek (budou-li se konat)
  • Poté přihlášku odešlete řediteli vybrané střední školy
Nahoru