VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

Prodej a odhlášení stravování

+420 415 67 94 98 - telefon, záznamník

marcela.sadilkova@zslenesice.com - email

1./ Od 1.9.2020 přešla škola na čipový výdej stravy, pro který platí následující pravidla:

- neodhlášená strava propadá
- bez čipu oběd bude oběd vydán až na konci výdejní doby a to pouze s platným potvrzením od vedoucí ŠJ

2./ Obědy lze přihlásit a zaplatit od 23. dne měsíce na měsíc následující v pracovní dny od 10.30 do 13.30 hodin, případně si stravování přihlašovat/odhlašovat elektronicky v systému strava.cz. Na jednotlivé dny v měsíci je možné zaplatit den předem.

Výdej obědů:
Cizí strávníci ... 11:00 - 11:30
Žáci a zaměstnanci ... 11:45 - 13:45
Strávníky v první den jejich nemoci do jídlonosičů od 11,15 hodin.

3./ Odhlášení oběda probíhá den předem do 14:00 hodin a je třeba jasně určit počátek a konec odhlášení. V den počátku nemoci nebo jiného vážného důvodu lze odebrat oběd do jídlonosičů dle harmonogramu. V případě pokračování nemoci nebo jiného vážného důvodu je nutné nahlásit pokračování odhlášky do určitého dne, případně si stravování přihlašovat/odhlašovat elektronicky v systému strava.cz. Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování není nárok na školní stravu za příslušnou cenu v době nepřítomnosti /nemoci/. Lze si však připlatit na plnou cenu hodnoty oběda a odebrat stravu ve vlastních jídlonosičích.

4./ Odhlášené stravenky se finančně vyrovnávají 1 x za měsíc odečtem z platby na další měsíc. Přeplatky se vyplácejí k 31.8. aktuálního školního roku.

5./ Platné ceny jedné stravenky dle kategorií:
Žáci 6 let..........................................Kč 23,--/oběd
Žáci 7 - 10 let...................................Kč 23,--/oběd
Žáci 11 - 14 let.................................Kč 25,--/oběd
Žáci 15 let a více...............................Kč 25,--/oběd
Zaměstnanci školy.............................Kč 40,--/oběd
Cizí strávníci /důchodci a ostatní/........Kč 65,--/oběd

Nahoru