VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

DOC100513planskolyPrvní zmínka o škole v Lenešicích pochází z roku 1598, kdy v Lenešicích dle všeho byla nekatolická škola. První učitelem, jehož jméno známe je Jan Jiří Külches, který na škole působil na počátku 18. století.

Dne 1. března 1893 byl položen základní kámen budovy obecné školy a od 1. září 1894 zde již probíhala výuka. Obecná škola se celá léta potýkala s nedostatkem prostoru a výuka probíhala i v dalšíchobjektech v rámci obce Lenešice.

Dne 6. února 1939 byla v Lenešicích otevřena škola měšťanská a začali do ní dojíždět i děti ze sousedních vesnic.

Po druhé světové válce se škola obecná mění na první stupeň školy základní a měšťanská škola na druhý stupeň školy základní. Byla provedena přístavba kotelny, tělocvičny, školní jídelny a celá škola byla zmodernizována.

V současnosti je v budově obecné školy z roku 1893 umístěn 1. stupeň základní školy, školní družina, dílny a hriště. V budově bývalé měšťanské školy z roku 1939 je dnes umístěn 2. stupeň, dále pak školní klub, odborné učebny a je zde i tělocvična.

Nahoru