VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

Můžete vše uhradit najednou nebo ve třech splátkách - viz přihláška – v jídelně u p. Sadílkové. Lze platit i bezhotovostně – č.ú. 181685642/0300, variabilní symbol 99999, do zprávy pro příjemce – LVK a jméno žáka!!!!

Přihláška na LVK 2020

Nahoru