zapiszs21221 zapiszs21221 zapiszs21221 zapiszs21221

Pokud máte zájem o další informace, kontaktujte nás, prosím, na email jana.ledvinova@zslenesice.com nebo tel. 731 446 978.

 

POKYNY : Zápis k povinné školní docházce 2021/2022

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva proběhnou Zápisy k povinné školní docházce v souladu s právními předpisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

Rádi bychom Vám Zápis do 1. třídy zjednodušili.

Využijte, prosím, některou z nabízených možností:

KDE NAJDU ŽÁDOST

Žádost o přijetí najdete:

-          Na www.zslenesice.com, můžete si žádost stáhnout, vytisknout

-          Osobně můžete vyzvednout /od 15.3.2021/:

  • ZŠ Lenešice – budova 2. stupně – denně 8:00 -12:00
  • Obecní úřad Lenešice – v provozní době
  • Pošta Lenešice – v provozní době
  • Obecní úřad Dobroměřice - v provozní době
  • Obecní úřad Břvany - v provozní době
  • Na uvedených místech jsou pro Vás připravené vytištěné formuláře

JAK VYPLNÍM ŽÁDOST

Žádost, prosím, vyplňte, podepište.

-          Důležité je vyplnění emailu, přes který Vás budeme kontaktovat

-          Pokud nemáte email, uveďte alespoň číslo mobilního telefonu

KAM ODEVZDÁM ŽÁDOST

Vyplněnou a podepsanou žádost můžete odevzdat:

-          Osobně :

  • ZŠ Lenešice, budova 2. stupně – zazvoňte nebo využijte schránku u vedlejšího vchodu
  • Obecní úřad Lenešice – v provozní době
  • Obecní úřad Dobroměřice - v provozní době
  • Obecní úřad Břvany - v provozní době

-          Zaslat poštou. Datovou schránkou a emailem (pouze s digitálním podpisem)

Vaši Žádost zpracujeme. Následně Vás budeme kontaktovat na Váš email s dalšími kroky, které povedou ke zjednodušenému postupu, abyste školu osobně navštívili jen 1x k ověření údajů z rodného listu dítěte a Vašeho občanského průkazu.

Odklad školní docházky - OŠD

K žádosti o OŠD potřebujete doporučující stanovisko školského poradenského zařízení. Kontakty naleznete na www.zslenesice.com. Součástí žádosti o OŠD je i doporučení odborného lékaře (pediatra). Pokud budete žádat OŠD, kontaktujte nás, prosím na email: jana.ledvinova@zslenesice.com nebo tel.731 446 978. Sdělíme Vám další postup.

Přípravná třída

Pokud budete žádat o přijetí dítěte do přípravné třídy, kontaktujte nás, prosím, na email: jana.ledvinova@zslenesice.com nebo tel.731 446 978. Sdělíme Vám další postup.

Děkujeme, že využijete výše uvedených možností.                                    

 

Mgr. Jana Ledvinová, ředitelka

 

SOUBORY KE STAŽENÍ:

Pokyny pro zápis do ZŠ

Informace pro rodiče

Dotazník k zápisu do ZŠ

Co má umět předškolák k zápisu

Žádost o přijetí do ZŠ

Žádost o odklad školní docházky

Kontakt na poradny - odklad školní docházky

Nahoru