Název projektu: JAZYKY MULTIMEDIÁLNĚ A BEZBARIÉROVĚ

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008876


Cílem projektu je vytvořit moderní zázemí pro inovativní výuku cizích jazyků a práci s digitálními technologiemi a zabezpečení bezbariérového zázemí v prostorách Základní školy Lenešice, okres Louny, což je v souladu s hlavními podporovanými aktivitami IROP a MAS Vladař.


Dotace: 2 574 690,91,- Kč
Spoluúčast: 135 510,05,- Kč
Celkem: 2 710 200,96,- Kč


Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

irop

Nahoru