Spolupráce s partnery

 Ve škole

 • Zapojovat žáky do organizace Zápisu a Dne otevřených dveří
 • Realizovat společné akce pro učitele
 • Podporovat spolupráci žáků, učitelů 1. a 2. stupně
 • Podporovat upřímnost, vstřícnou komunikaci
 • Podporovat konstruktivní řešení problémů
 • Podporovat souhru učitel – asistent
 • Učit se požádat o pomoc, když si nevím rady
 • Podporovat sdílení zkušeností: metody, postřehy z hodin, příklady dobré praxe kolegů
 • Podporovat zapojení žáků – pomoc učitelům

Rodiče, zřizovatel

 • Požádat rodiče o vedení kroužků ve škole
 • Požádat rodiče o zapojení do vyučování – koníček, profese
 • Podporovat vytváření: „kruh“ s rodiči
 • Podporovat zapojení rodičů, přátel školy, školské rady, zřizovatele, do akcí školy – vánoční trhy, Akademie, společné výlety, čtenářská odpoledne apod.
 • Umožnit rodičům podílet se na činnosti školy, požádat je o pomoc
 • Dostatečně informovat veřejnost o činnosti školy
 • Vytvářet prostor pro rodinnou soutěž
 • Zlepšovat jméno školy

Ostatní

 • Rozvíjet spolupráci s partnery: přátelé školy,  MŠ, DDM, SDH, knihovny, spolky, sdružení v obci
 • Rozvíjet spolupráci: zahraniční školy, ostatní školy v okolí
 • Podporovat zapojení do projektů EU, MAP, MAS
 • Požádat o spolupráci úspěšné vrstevníky, sportovce, apod.
Nahoru