Moderní výuka

Metody, pomůcky

 • Podporovat realizaci výletů v návaznosti na výuku
 • Podporovat předávání zkušeností
 • Rozvíjet činnost metodických sdružení
 • Delegovat úkoly na děti – vést je k samostatnosti
 • Realizovat ročníkové práce nově
 • Zapojit všechny smysly do výuky
 • Výuku zaměřit na činnostní učení a na využitelnost v praxi
 • Dle možností umožnit prožitek v hodině
 • Rozvíjet činnost v dílnách a kreativní tvoření
 • Podporovat zapojení rodičů do hodnocení „referátů“ (práce) žáků
 • Podporovat vytváření atraktivnějších hodin pro žáky
 • Zaměřovat se na zpětnou vazbu
 • Podporovat výuku ICT

Hodnocení

 • Rozvíjet sebehodnocení
 • Podporovat slovní hodnocení
 • Zaměřit se na druhy hodnocení – realizovat seminář, využít poznatky semináře

Soutěže

 • Podporovat soutěže mezi třídami
 • Vytvářet celoroční školní soutěže
 • Zapojovat se do vyhlášených soutěží

Nahoru