Bezpečná rodinná škola

Etická výchova

 • Podporovat pocit úspěchu, užitečnosti, vzájemnou důvěru

 • Podporovat péči o svůj zevnějšek, příjemné vystupování, pozdravy

 • Podporovat respekt ke spolužákům, dospělým, dobré vztahy mezi učiteli

 • Podporovat mimoškolní aktivity – výjezdy – vzájemné chování k sobě, více být spolu

 • Utvářet školu, na kterou jsou žáci pyšní

Bezpečnost

ŠKOLA

 • Vytvářet podmínky pro společné akce napříč ročníky
 • Usilovat o jednotný přístup učitelů k dodržování bezpečnosti
 • Vytvářet podmínky pro spolupráci, pomoc mezi sebou, řešení konfliktů, komunikaci
 • Vytvářet podmínky pro předcházení, rozpoznání, řešení šikany
 • Podporovat nácvik první pomoci
 • Vést žáky k bezpečnému chování na internetu
 • Informovat, jak se chovat v mimořádné situaci
 • Podporovat dodržování pravidel – odměny, sankce

VENKU

 • Trénovat chození na vycházce, zvědomit nebezpečí mobilů na silnici
 • Probírat chování k cizím lidem
 • Podporovat nácvik dopravní výchovy

Kázeň a disciplína žáků

 • Podporovat důslednost, důvěru, jednotnost, spravedlnost pedagogů

 • Tvořit pravidla třídy, školy

 • Podporovat spolupráci s VP, metodikem prevence

 • Dbát na zápisy z jednání s rodiči

 • Důsledně zapisovat do Bakalářů – EŽK

 • Dbát na dodržování zákazu používání mobilů a reproduktorů

 • Sledovat pozdní příchody žáků

 • Zvát rodiče do školy

 • Podporovat týmovost sboru

 • Podporovat vytváření: „Bezpečného kruhu“ – společná reflexe dětí a učitele

Nahoru