VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

bhpl2021

PŘI BEZHOTOVOSTNÍM PLATEBNÍM STYKU SE ŠKOLOU POUŽÍVEJTE PROSÍM NOVÝ ÚČET ŠKOLY, SPRÁVNÝ VARIABILNÍ SYMBOL /ŠKOLNÍ JÍDELNA – DLE REGISTRACE, OSTATNÍ PLATBY – VŽDY 99999/ A ZPRÁVU PRO PŘÍJEMCE. PLATBY PROVÁDĚJTE Z ÚČTU REGISTROVANÉHO U VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY, KTERÉ HLAŠTE I PŘÍPADNÉ ZMĚNY. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

ŠD

Platbu ŠD lze bezhotovostně platit jen předem na pololetí a to vždy do 5. dne v pololetí. Případné přeplatky budou ke dni 31. 8. zaslány zpět na účet odesílatele.

ŠJ

Platbu je nutné provést předem a to vždy do 25. dne předchozího měsíce. Případné přeplatky budou ke dni 31. 8. zaslány zpět na účet odesílatele. Přihlašování stravování na další měsíc lze provést buď zasláním platby /přihlášení provedeno automaticky/, elektronicky v aplikaci www.strava.cz/možno vždy po 20. dni aktuálního měsíce na další měsíc/ nebo prostřednictvím vedoucí školní jídelny /osobně v pokladně, telefonicky – 415679498/. Strava na další měsíc se automaticky NEPŘIHLAŠUJE /ani při přeplatku na kontě strávníka/.

ELEKTRONICKÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA WWW.STRAVA.CZ

Přihlásit se lze buď přes odkaz na webových stránkách školy www.zslenesice.com nebo přímo na www.strava.cz . Číslo naší jídelny je 6461 a přihlašovací údaje jsou k dispozici u vedoucí školní jídelny. Odhlašování a přihlašování stravy na následující den lze provést elektronicky nebo u vedoucí školní jídelny /osobně v pokladně, telefonicky – 415679498/ POUZE DO 14:00.

OSTATNÍ PLATBY

Aktuální pokyny a informace budou uvedeny na webových stránkách školy www.zslenesice.com .

 

Nahoru