VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

V pátek 25. června si čtvrťáci vyzkoušeli tzv. tandemovou výuku pod vedením p. uč. Ivany Tegtmajerové a Ivany Pokutové. Tématem, které si děti na začátku vyluštily, byla exotická zvířata. Seznamovaly se s nimi pomocí kooperativní metody skládankového učení, kdy se žáci učí od sebe navzájem. Nejprve si v expertních skupinách přečetli text o „svém“ zvířeti a získané informace společně zaznamenali do tabulky. Poté se přesunuli do svých domovských skupin, kde každý předal své znalosti ostatním. Výsledkem jejich práce byla vyplněná tabulka s informacemi o probíraných zvířatech – místo výskytu, váha, věk, druh potravy a jedna nebo dvě zajímavosti. Myslím, že se tato hodina vydařila, a jistě si něco podobného vyzkoušíme i v příštím roce.

Ivana Tegtmajerová a Ivana Pokutová

poktegttn1 poktegttn1 poktegttn1 poktegttn1 poktegttn1

Nahoru