VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

Vážení rodiče, žáci, prarodiče a ostatní přátelé školy,

i letos proběhl školní rok převážně doma u počítačů a jiné digitální techniky. Loni jsme zůstali doma od března a pak se společně potkali až poslední den při předávání vysvědčení.

Letošní rok jsme začali společně na nádvoří 1. stupně s velkou vírou, že ve škole zůstaneme po celý rok. Chvíli jsme se učili, užili jsme si velmi pěknou sportovní akci: Olympijský běh. Další projektové činnosti se však zastavily, stejně tak i přítomnost žáků ve škole.

Přechod na online výuku byl jednodušší, pedagogové byli v srpnu a v září několikanásobně proškoleni /též během roku /, většina žáků, kteří si požádali o zapůjčení digitálních pomůcek, byla uspokojena. Začala probíhat online výuka. Každý učitel v profilových předmětech vysílal několikrát týdně online prostřednictvím elektronického nástroje Google Meet. V online hodinách se primárně probírala nová látka a posilovaly sociální vazby.

Domácí přípravy se zadávaly vždy v pondělí na celý další týden v učebně Classroom a v systému Bakaláři. Při zadávání domácích příprav byly hojně používány moderní webové zdroje a aplikace /YouTube, Kahoot, Khan Academy, Umimeto.cz, Quizizz, Nearpod,…/, které ulehčily žákům pochopení a procvičení učiva.

V květnu bylo postupně umožněno všem žákům společné vyučování pod podmínkou testování a používání respirátorů. Žáci se vraceli do školy rádi. Proběhlo také několik Setkání s odborníkem z projektu Šablony II. Žáci 0. - 5. třídy vyrobili mnoho krásných výrobků v pracovních dílnách Mozaikování. Žáci 6. a 7. třídy vytvářeli razítka metodou linoryt. Odborníkem byly Lenka Brücknerová, studentka Vysoké školy umělecké a MgA. Magdalena Mézlová, akademická sochařka. Práce žáků budou vystaveny v prostorech školy v dalším školním roce.

Kombinací distanční samostatné práce a online výuky se podařilo probrat většinu učiva v jednotlivých ročnících a připravit žáky na přijímací řízení na SŠ.

Zaměstnanci školy

podek

Nahoru