VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

Žáci sedmé třídy pracovali v červnu na hodinách německého jazyka na projektu Meine Familie. Projekt tvořili na počítačích v naší multimediální učebně a jejich úkolem bylo přiblížit svojí rodinu ostatním spolužákům. Ve dvojicích si vzájemně pomáhaly s tvorbou doprovodného německého textu i grafickým zpracováním fotek či obrázků. Hotové projekty se dětem velmi povedly a s radostí je představily ostatním žákům.

Daniela Pechová

dancasedmt1 dancasedmt1 dancasedmt1 dancasedmt1 dancasedmt1 dancasedmt1 dancasedmt1

Nahoru