VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

V hodinách českého jazyka si děti povídaly o tom, k čemu je reklama dobrá, které reklamy se jim líbí a které ne. Dále se zamyslely nad jejich vhodnou formou a za domácí úkol si připravily popis reklamy, která je něčím zaujala. Děti se rozdělily do skupin nebo do dvojic, podle vlastní volby. Vymyslely si název pro reklamu, kterou si vybraly a pokusily se reklamu ztvárnit. Nakreslily si plakáty. Po zpracování je představily ostatním dětem ve třídě.

Bulandrová Lada

rekalmatrojka1 rekalmatrojka1 rekalmatrojka1 rekalmatrojka1 rekalmatrojka1 rekalmatrojka1 rekalmatrojka1 rekalmatrojka1 rekalmatrojka1 rekalmatrojka1 rekalmatrojka1 rekalmatrojka1 rekalmatrojka1 rekalmatrojka1 rekalmatrojka1

Nahoru