VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

nes k nám zavítala akademická sochařka MgA. Magdalena Mézlová, které pro naše žáky za šesté třídy připravila kurz linorytových razítek.

Paní Mézlová je vynikající sochařka a řezbářka a povedlo se nám ji přivést do naší školy v rámci projektu Šablony. V rámci projektu bylo naplánováno pozvat do školy odborníka, který by našim žákům ukázal svou práci, a kde by si žáci sami něco vyzkoušeli.

Děti ze 6. třídy udělali pod vedením paní lektorky moc hezké práce. Posuďte sami na fotografiích s modrými razítky.

Jsme rádi, že jsme po dlouhé pauze mohli nakonec kurz uskutečnit.

Příští týden si tuto krásnou práci vyzkouší i sedmá třída.

Peter Randis

linorazsest1 linorazsest1 linorazsest1 linorazsest1 linorazsest1 linorazsest1

Nahoru