VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

Naše škola se zapojila do tohoto projektu, který je zaměřen na přírodovědnou gramotnost a badatelsky orientovanou výuka/vzdělávání, v září 2018 a stala se centrem kolegiální podpory v oblasti přírodních věd.

K tomu dostala k dispozici 3 sady moderních měřících sad včetně notebooků v hodnotě 150 000 Kč, které má škola v užívání a zůstanou jí i po skončení projektu. K těmto sadám pak máme k dispozici rozsáhlý manuál různých pokusů a projektů, které budeme postupně zavádět do výuky.

Učitelé, kteří jsou zapojeni centru kolegiální podpory, budou mít na podzim 2019 možnost vyjet do Chorvatska a načerpat zde zkušenosti a inspiraci v místních školách.

Kromě výše uvedeného naváže naše škola spolupráci se dvěma školami v okolí a dojde k výměně zkušeností v oblasti výuky předmětů jako je fyzika, chemie a přírodopis.

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU:

Modernizace výuky přírodovědných předmětů

- Budeme společně sdílet a prohlubovat poznatky moderních technik výuky přírodovědných předmětů na všech úrovních
- Do výuky zapojíme elektronická měřící zařízení s důrazem na kooperaci učitelů a žáků při řešení jednotlivých didaktických problémů.
- Seznámíme s novými motivačními prvky pedagogů a žáků

VEDLEJŠÍ CÍLE PROJEKTU:

- Týmová práce žáků

- Zlepšení vzájemné komunikace

- Posílení žákovské odpovědnosti

- Změna pohledu pedagogů na projektovou výuku

- Posílení mezipředmětových vztahů

- Refreshing znalostí

- Možnost využití v inkludovaných školách 

edlab

 

Nahoru