Podporování zdravého životního stylu, zdravých vztahů mezi lidmi, zdravou stravou a dalšími činnostmi se zabýváme několik let a komplexněji od začátku školního roku. Vytvořili jsme Program Zdravé školy a zaslali jej do Státního zdravotního ústavu v Praze k posouzení.

Naší snahou pro letošní rok bylo zařazení naší školy do sítě Škol podporujících zdraví a získání ocenění Zdravá škola.

 Zástupci Státního zdravotního ústavu v Praze a Krajského úřadu v Ústí nad Labem nám po seznámení s naší školou a s naším Programem Zdravé školy oznámili, že

ZÍSKÁVÁME OCENĚNÍ „ZDRAVÁ ŠKOLA“.

Ve čtvrtek 24.4.2014 jsme prezentovali činnost naší školy a následně pak převzali ocenění ve Státním zdravotním ústavu v Praze, kde se konal Kulatý stůl pro školy z České republiky, které se přihlásili do sítě programu Škol podporujících zdraví.

 

Velmi nás těší, že budeme teprve 11. škola v Ústeckém kraji, ale 1. v okrese Louny.

 

Jana Ledvinová, ředitelka

Logo zdravá škola 

Zásady programu podpory zdraví ve škole: 

První pilíř: POHODA PROSTŘEDÍ

1.Pohoda věcného prostředí

2.Pohoda sociálního prostředí

3.Pohoda organizačního prostředí

Druhý pilíř: ZDRAVÉ UČENÍ

4.Smysluplnost

5.Možnost výběru a přiměřenost

6.Spoluúčast a spolupráce

7.Motivující hodnocení

Třetí pilíř: OTEVŘENÉ PARTNERSTVÍ

8.Škola jako model demokratického společenství

9.Škola jako kulturní a vzdělávací středisko obce

Nahoru