VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

Žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu

Žádost o slovní hodnocení žáka

Žádost o přestup žáka

Sešity na školní rok 2020/2021 pro 2. stupeň

Vývojové poruchy učení a chování

Žádost o uvolnění z vyučování

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy

Vztah rodičů a školy z hlediska práva

10 P pro rodiče

 

Řád školní družiny

Školní řád - pravidla hodnocení žáků

Školní řád

Školní preventivní strategie

Prevence šikany

Minimální preventivní program 2019_2020

 

Nahoru