Suplování:  Pondělí 19.11.2018  (sudý týden)

ŠD – 12:35 – 13:20 … Švejdová Alena

  Změny v rozvrzích učitelů:
  Jelińská Zdeňka před 6. hodinou dohled Přízemí - 2.stupeň

Suplování:  Středa 21.11.2018  (sudý týden)

  Změny v rozvrzích učitelů:
  Randis Peter před 4. hodinou dohled Patro - 2. stupeň

Suplování:  Čtvrtek 22.11.2018  (sudý týden)

ŠD – 11:45 – 12:30 … Fiřtová Vladimíra

ŠD – 12:30 – 16:00 … Pekařová Diana

  Změny v rozvrzích učitelů:
  Jiroutková Jitka před 8. hodinou dohled Přízemí - 2.stupeň
před 4. hodinou dohled Patro - 2. stupeň
  Pechová Daniela před 7. hodinou dohled Přízemí - 2.stupeň
  Změny v rozvrzích tříd:
  7. 7.hod Vv (VV) supluje Pechová Daniela (Buk)
8.hod Vv (VV) supluje Pechová Daniela (Buk)
                   

Suplování:  Pátek 23.11.2018  (sudý týden)

ŠD – 11:45 – 12:30 … Fiřtová Vladimíra

ŠD – 12:30 – 15:00 … Pekařová Diana

  Nepřítomné třídy -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  9. PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ
  Změny v rozvrzích učitelů:
  Křenková Kateřina před 5. hodinou dohled Patro - 2. stupeň
  Pedagogický dohled u třídy:
9., 4., 5. hod - Randis Peter
Nahoru