VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

CELÝ TÝDEN - 0.+3.+4.+5. TŘÍDA PREZENČNĚ DLE ROZVRHU A 1.+2.TŘÍDA + 2.STUPEŇ DISTANČNĚ DLE ZVLÁŠTNÍHO ROZVRHU

 

Suplování: Pondělí 12.4.2021 (lichý týden)

Změny v rozvrzích tříd:
1. 1.hod Čj (DisV) ONLINE Pokutová Ivana
2.hod Čj (DisV) ONLINE Pokutová Ivana
3.hod Čj (DisV) ONLINE Jarošová Kateřina
2. 1.hod Čj (DisV) ONLINE Šefčíková Hana
2.hod Čj (DisV) ONLINE Šefčíková Hana
3. 4.hod Aj A+B (3.tř) spojí Pekařová Diana (Šik)
4. 3.hod M (4.tř) výměna Šefčíková Hana (Teg)
4.hod Tv (4.tř) výměna Dvořák Jan (Teg)
5.hod Tv (4.tř) výměna Dvořák Jan (Teg)
6.hod Čj (Těl) výměna Tegtmajerová Ivana (Dvo)
5. 2.hod Čj (5.tř) výměna Pazourková Simona z 13.4. (Út) 5.hod
6. 1.hod M A (DisV) ONLINE Wild Jan
1.hod Čjl B (DisV) ONLINE Ledvinová Jana
2.hod M B (DisV) ONLINE Wild Jan
2.hod Čjl A (DisV) ONLINE Ledvinová Jana
3.hod Aj B (DisV) ONLINE Zlatohlávek Kamil
7. 4.hod M (DisV) ONLINE Zlatohlávek Kamil
2.hod Čjl (DisV) ONLINE Šik Jiří
3.hod Z (DisV) ONLINE Jelińská Zdeňka
8. 1.hod Čjl (DisV) ONLINE Šik Jiří
2.hod M (DisV) ONLINE Pechová Daniela
9. 1.hod Čjl (DisV) ONLINE Dvořák Jan
2.hod Aj (DisV) ONLINE Jelińská Zdeňka
3.hod M (DisV) ONLINE Wild Jan

Suplování: Úterý 13.4.2021 (lichý týden)

Změny v rozvrzích tříd:
1. 1.hod Čj (DisV) ONLINE Pokutová Ivana
2.hod Čj (DisV) ONLINE Pokutová Ivana
3.hod Čj (DisV) ONLINE Pokutová Ivana
2. 1.hod M (DisV) ONLINE Šefčíková Hana
2.hod M (DisV) ONLINE Šefčíková Hana
4. 4.hod Aj A (AJ1) výměna Pechová Daniela z 14.4. (St) 4.hod
4.hod Aj B (4.tř) výměna Tegtmajerová Ivana z 14.4. (St) 4.hod
5. 5.hod Aj A (5.tř) výměna Pechová Daniela z 12.4. (Po) 2.hod
5.hod Aj B (AJ1) výměna Dvořák Jan z 12.4. (Po) 2.hod
6. 1.hod Čjl B (DisV) ONLINE Ledvinová Jana
1.hod Fy A (DisV) ONLINE Wild Jan
2.hod Fy B (DisV) ONLINE Wild Jan
2.hod Čjl A (DisV) ONLINE Ledvinová Jana
3.hod (DisV) ONLINE Randis Peter
4.hod Aj A (DisV) ONLINE Dvořák Jan
7. 1.hod M (DisV) ONLINE Zlatohlávek Kamil
2.hod D (DisV) ONLINE Šik Jiří
3.hod Aj A (DisV) ONLINE Zlatohlávek Kamil
4.hod Aj B (DisV) ONLINE Zlatohlávek Kamil
8. 1.hod Čjl (DisV) ONLINE Šik Jiří
2.hod AJ (DisV) ONLINE Pechová Daniela
3.hod Njv (DisV) ONLINE Pechová Daniela
9. 1.hod Čjl (DisV) ONLINE Dvořák Jan
2.hod (DisV) ONLINE Randis Peter
3.hod Fy (DisV) ONLINE Wild Jan

Suplování: Středa 14.4.2021 (lichý týden)

Změny v rozvrzích tříd:
1. 1.hod M (DisV) ONLINE Pokutová Ivana
2.hod M (DisV) ONLINE Pokutová Ivana
3.hod M (DisV) ONLINE Pokutová Ivana
2. 1.hod Čj (DisV) ONLINE Šefčíková Hana
2.hod Čj (DisV) ONLINE Šefčíková Hana
4. 4.hod Čj (4.tř) výměna Tegtmajerová Ivana z 13.4. (Út) 4.hod
5. 3.hod Čj (5.tř) výměna Pazourková Simona z 15.4. (Čt) 5.hod
6. 1.hod Aj B (DisV) ONLINE Zlatohlávek Kamil
1.hod Aj A (DisV) ONLINE Dvořák Jan
2.hod D (DisV) ONLINE Randis Peter
3.hod Z (DisV) ONLINE Jelińská Zdeňka
7. 1.hod (DisV) ONLINE Randis Peter
2.hod Njv (DisV) ONLINE Pechová Daniela
3.hod Fy (DisV) ONLINE Wild Jan
8. 2.hod Fy (DisV) ONLINE Wild Jan
3.hod Bič (DisV) ONLINE Randis Peter
4.hod M (DisV) ONLINE Pechová Daniela
9. 1.hod M (DisV) ONLINE Wild Jan
2.hod Z (DisV) ONLINE Jelińská Zdeňka
3.hod Njv (DisV) ONLINE Pechová Daniela

Suplování: Čtvrtek 15.4.2021 (lichý týden)

Změny v rozvrzích tříd:
1. 1.hod Čj (DisV) ONLINE Pokutová Ivana
2.hod Čj (DisV) ONLINE Pokutová Ivana
3.hod Čj (DisV) ONLINE Pokutová Ivana
2. 1.hod M (DisV) ONLINE Šefčíková Hana
2.hod M (DisV) ONLINE Šefčíková Hana
4.hod Aj (DisV) ONLINE Pekařová Diana
4. 2.hod M (4.tř) výměna Tegtmajerová Ivana z 3.hod
3.hod Aj A (AJ1) výměna Pechová Daniela z 2.hod
3.hod Aj B (4.tř) výměna Tegtmajerová Ivana z 2.hod
5. 2.hod Pří (5.tř) výměna Pazourková Simona z 4.hod
4.hod Tv (mim) výměna Jelińská Zdeňka z 2.hod
5.hod Aj A (5.tř) výměna Pechová Daniela z 14.4. (St) 3.hod
5.hod Aj B (1.tř) výměna Dvořák Jan z 14.4. (St) 3.hod
6. 1.hod Čjl B (DisV) ONLINE Ledvinová Jana
1.hod M A (DisV) ONLINE Wild Jan
2.hod M B (DisV) ONLINE Wild Jan
2.hod Čjl A (DisV) ONLINE Ledvinová Jana
3.hod Ov (DisV) ONLINE Randis Peter
7. 1.hod M (DisV) ONLINE Zlatohlávek Kamil
2.hod Čjl (DisV) ONLINE Šik Jiří
3.hod Aj B (DisV) ONLINE Zlatohlávek Kamil
4.hod Aj A (DisV) ONLINE Zlatohlávek Kamil
8. 1.hod Čjl (DisV) ONLINE Šik Jiří
2.hod M (DisV) ONLINE Pechová Daniela
3.hod Z (DisV) ONLINE Jelińská Zdeňka
4.hod Ch (DisV) ONLINE Randis Peter
9. 1.hod Čjl (DisV) ONLINE Dvořák Jan
2.hod Aj (DisV) ONLINE Jelińská Zdeňka
3.hod M (DisV) ONLINE Wild Jan

Suplování: Pátek 16.4.2021 (lichý týden)

Změny v rozvrzích tříd:
1. 2.hod Pr (DisV) ONLINE Pokutová Ivana
2. 1.hod Pr (DisV) ONLINE Šefčíková Hana
2.hod Pr (DisV) ONLINE Šefčíková Hana
4. 3.hod Vl (Těl) výměna Tegtmajerová Ivana (Dvo)
7. 2.hod Čjl (DisV) ONLINE Šik Jiří
8. 1.hod Aj (DisV) ONLINE Pechová Daniela

Nahoru