balonek padlet                                    padlet libi2


 

ZMĚNY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ K 1. 10. 2017

Vážení strávníci, od října 2017 Vás čeká ve školní jídelně několik změn:

1.ZVÝŠENÍ CENY STRAVNÉHO z důvodu růstu cen surovin a energií od 1. 10. 2017 takto:

ŽÁCI DO 10 LET 23 Kč
ŽÁCI NAD 10 LET 25 Kč
ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 35 Kč
CIZÍ STRÁVNÍCI 50 Kč


 
 2.ZAVEDENÍ MOŽNOSTI ELEKTRONICKÉHO PŘIHLAŠOVÁNÍ/ODHLAŠOVÁNÍ ODBĚRU STRAVY NA WWW.STRAVA.CZ

Přístup z odkazu na webových stránkách školy www.zslenesice.com nebo přímo na www.strava.cz. Přístupové údaje budou předány zákonným zástupcům nebo jsou k dispozici v pokladně školy u vedoucí školní jídelny. Na výše uvedených stránkách naleznete aktuální stav Vašeho konta, jídelníček a možnost objednávání obědů. Odhlašování a přihlašování stravy na následující den lze provést elektronicky den předem pouze do 14:00. Elektronické přihlašování stravy na další měsíc možno vždy po 20. dni aktuálního měsíce. Stravu lze elektronicky přihlásit pouze v případě dostatečného zůstatku prostředků na účtu strávníka!

3.MOŽNOST BEZHOTOVOSTNÍCH PLATEB STRAVNÉHO

Pro využití je potřeba vyplnit a odevzdat přihlášku k bezhotovostní platbě  v pokladně školy u vedoucí školní jídelny /přihlášky předány zákonným zástupcům nebo jsou k dispozici v pokladně školy u vedoucí školní jídelny/. V případě přeplatků bude jejich vyúčtování a vrácení provedeno vždy k 31. 8. a to bezhotovostně na účet odesílatele. Prosím neprovádějte platbu bez přihlášky – došlo ke změně čísla účtu a variabilního symbolu – při Vašich platbách prosím vždy používejte VARIABILNÍ SYMBOL a vyplňte do ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE ÚČEL PLATBY. Došlé platby, které nebudou splňovat dané požadavky, budou vráceny odesílateli.

Další informace naleznete v menu BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY.

4.SYSTÉM PŘIHLAŠOVÁNÍ STRAVY NA DALŠÍ MĚSÍC

Přihlašování stravování na další měsíc lze provést buď zasláním bezhotovostní platby /přihlášení provedeno automaticky/, elektronicky v aplikaci www.strava.cz /možno vždy po 20. dni aktuálního měsíce na další měsíc/ nebo prostřednictvím vedoucí školní jídelny /osobně v pokladně, telefonicky – 415679498/. Strava na další měsíc se automaticky ani při přeplatku na kontě strávníka NEPŘIHLAŠUJE.

5.PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY NA NÁSLEDUJÍCÍ DNY

Odhlašování a přihlašování stravy na následující den lze provést elektronicky nebo u vedoucí školní jídelny /osobně v pokladně, telefonicky – 415679498/ POUZE DO 14:00.

 

Nahoru