VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

V rámci projektu MAP ORP Louny II byla realizována akce na podporu čtenářské pre - gramotnosti na níž se podílely ZŠ a MŠ na území ORP Louny.

Výstupem je ebook - pohádka Záchrana princezny Azy z planetky Axal, na níž spolupracovali i žáci naší školy, a kterou si můžete přečíst:

https://www.skolylounsko.cz/spolecne-skolni-projekty/

Vedení školy

 

Nahoru