VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

Žáci 2. třídy prožili 3. února zábavný, kreativní a tvůrčí den pod vedením sl. Lenky Brucknerové, která je seznámila se s tvorbou mozaiky.

Naučili se, jak si připravit keramický materiál z obkladaček a dlaždiček a to jak rozbíjením větších obkladů kladivem, tak i následně pomocí speciálních mozaikových kleští, kterými se střepy upraví do finálního tvaru. Podle předem vybrané předlohy (zvířecí motivy; např. sova, žába, kočka) žáci sestavovali jednotlivé střípky do požadovaného celku (mozaiky).

Po nalepení na přenositelnou podložku z perlinky vyspárují záměrně vzniklé mezery mezi dílky spárovací hmotou - to bude provedeno v další části dílny, neboť vytvořená mozaika musí nejméně do následujícího dne uschnout.
Tato technika dává prostor kreativitě, představivosti a během skládání drobných střípků také rozvíjí jemnou motoriku, pracovní dovednosti.

Hana Šefčíková

hankermaik1 hankermaik1 hankermaik1 hankermaik1 hankermaik1 hankermaik1 hankermaik1 hankermaik1 hankermaik1 hankermaik1 hankermaik1 hankermaik1 hankermaik1 hankermaik1 hankermaik1 hankermaik1 hankermaik1 hankermaik1

Nahoru