VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

V pondělí 8. 2. si žáci 2. třídy vyzkoušeli robotickou hračku Bee-bot. Robotická hračka Bee-bot představuje velmi jednoduchého robota, kterého je nutné naprogramovat. Pak robot vykoná sled zadaných příkazů. Pokud chceme podpořit u dětí rozvoj algoritmických schopností, je dobré předkládat jim problémové situace, které mohou řešit např. vytvořením programu pro Bee-bot a tím rozvíjet algoritmické kompetence: ověřování správnosti navrženého programu, navrhování různých řešení, hledání chyby v programu, testování programu, zapsání programu – např. pomocí šipek, vložení programu do robota,…

Tato hračka rozvíjí prostorovou orientaci, představivost, vyjadřovací schopnosti, zrakové vnímání, časové vnímání, komunikační schopnosti, tvořivost, paměť.

Děti si práci s robotem užily. Bee-bot budeme nadále využívat ve výuce k dalším aktivitám.

Hanka Šefčíková

hankkaaaaa1 hankkaaaaa1 hankkaaaaa1 hankkaaaaa1 hankkaaaaa1 hankkaaaaa1 hankkaaaaa1 hankkaaaaa1 hankkaaaaa1 hankkaaaaa1 hankkaaaaa1 hankkaaaaa1 hankkaaaaa1

Nahoru