VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

V březnu 2020 jsme byli všichni vrženi do úplně nové situace – uzavření školy a začala výuka „na dálku“. Zpočátku jsme se trochu hledali, ale nakonec jsme našli model, který fungoval. Všechny třídy a učitelé postupně přešli na vysílání online a stali se z nich tak trochu „youtubeři“.
Přes prázdniny jsme se připravovali, vybavili se novou technikou a školili se pro případ, že by opět nastala uzavírka školy. Když se tak v říjnu 2020 stalo, plynule jsme přešli na distanční výuku.

Od jara jsme se posunuli a zavedli několik novinek. Celá distanční výuka školy přešla na řešení Google Učebna, které nám umožňuje žákům sdílet, zadávat a hodnotit různé úkoly a žáky testovat. Žákům byl rozdělen v souladu s doporučeními MŠMT a ČŠI rozvrh na online výuku a samostatnou domácí práci s možností konzultace s učitelem. Učitelé pro oživení výuky a motivaci žáků používají řadu online nástrojů, vyměňují si zkušenosti a stále se snaží používat nové a nové věci.

Žákům, kteří mají problémy s technikou, poskytuje škola vzdálenou pomoc. Několik žáků má od školy i zapůjčený notebook či dostalo možnost získat po omezenou dobu internet zdarma.

Online formou zvládáme nejen výuku, ale i porady pedagogického sboru, rodičovské schůzky a zasedání školské rady.

Velké uznání a dík patří žákům, učitelům, rodičům, prarodičům, sourozencům, … prostě všem, kteří se zapojili do procesu vzdělávání a pomáhali žákům naší školy zvládnout novou a nelehkou situaci.

Přestože všichni dělají, co mohou, skokově se zlepšili v počítačových dovednostech, naučili se pracovat samostatně, nebát se zeptat učitele a plnit na dálku zadané úkoly, tak se všichni těší na návrat do školy a do normálu. Nicméně to, co jsme si v této mimořádné situaci osvojili, už nezapomeneme a prvky distanční výuky nebo přístup ke vzdělávání si poneseme dál.

Vedení školy

dv1dv2dv3

Nahoru