VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

Z venku vypadají obě budovy školy nehnutě. No samozřejmě, hýbe se to/ alespoň částečně/ uvnitř.

Na první stupeň docházejí 2 skupiny žáků, plní vyučovací i jiné úkoly, také poznávají v odpoledních hodinách okolí Lenešic. Pan školník s ostatními zaměstnanci opravují skleník /pěkně zgruntu/, také lavicové sety z přírodní třídy pod pergolou. Některé třídy se připravují na malování.

Budova 2. stupně je denně připravena pro rodiče i žáky k vyzvednutí pomůcek, sešitů, potvrzení a dalších věcí. Svou přítomnost již ukončili deváťáci ve skupině přípravy na Přijímací zkoušky, očekávají už jen den D – 8.6. 2020, několik našich páťáků očekává den 9.6.2020, a také dny vyhlášení výsledků. Nová Multimediální učebna vítá téměř denně učitele k online výuce. Jsme rádi, že ji máme a teď ji plně využíváme. Učebna 7. třídy prošla rekonstrukcí. Nová podlaha, malování a další opravy, to vše je potřeba připravit pro zahájení vyučování v září.

Poslední 3 týdny června jsme „přivítali“ žáky 2. stupně. Sešli se v třídních skupinách, každý den 1 třída. Pro každou třídu je vyhrazeno jedno dopoledne v týdnu /9:00 - 11:45/, kdy probíhá činnost s třídním učitelem /6.třída pondělí, 7.třída středa, 8.třída úterý a 9.třída čtvrtek/.

A největší zásah… Školní jídelna. Dnes připomíná spíše polorozbořené staveniště, ale… . Až přijdeme v září poprvé na oběd, budeme potěšeni.

Co si přejeme? Aby všechny opravy a přestavby byly dokončeny včas. Abychom se zdrávi sešli 1. září 2020 v novém školním roce s elánem a zaujetím pro staro i nové věci.

15. 6. 2020                                                                                                                       

Mgr. Jana Ledvinová, řed.

cosedejeveskole1 cosedejeveskole1 cosedejeveskole1 cosedejeveskole1 cosedejeveskole1 cosedejeveskole1 cosedejeveskole1 cosedejeveskole1 cosedejeveskole1 cosedejeveskole1 cosedejeveskole1 cosedejeveskole1 cosedejeveskole1 cosedejeveskole1 cosedejeveskole1 cosedejeveskole1 cosedejeveskole1 cosedejeveskole1

Nahoru