VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

Aktuální informace ze školy - PŘÍTOMNOST VE ŠKOLE OD 25.5.2020 - 1.STUPEŇ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE PŘIHLÁŠENÝCH ŽÁKŮ 1.STUPNĚ - PŘÍTOMNOST VE ŠKOLE OD 25.5.2020

 

Přihlášené žáky přiveďte, prosím, v pondělí 25.5.2020 v 7:45 před budovu 1.stupně školy, kde si je převezme pedagogický pracovník a odvede do školy, zákonný zástupce do budovy školy nevstupuje. Pedagogickému pracovníkovi před školou odevzdejte /nebo žák odevzdá/ podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, jehož součástí je:

✔️ písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
✔️ písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel,
dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Bez řádně vyplněného ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ není možné umožnit žákovi vstup do školy. Ke stažení ZDE.

PRAVIDLA:

✔️ Každý žák bude muset být vybaven minimálně 2 rouškami a sáčkem na jejich odkládání.

✔️Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

✔️ Žák bude povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

✔️ Žák si přinese dostatečné množství jídla a pití, aby dodržel stravovací a pitný režim.

 

HARMONOGRAM ODCHODŮ:

Skupina přihlášená pouze k dopolední části - KONEC VE 12:00 - žák odchází z budovy /případný doprovod si žáka vyzvedává před budovou 1.stupně školy/

Skupina přihlášená pouze k dopolední části i odpolední části - KONEC VE 15:00 - 16:00 - žák odchází z budovy /případný doprovod si žáka vyzvedává před budovou 1.stupně školy - ZAZVOŇTE NA ZVONEK ŠKOLNÍ DRUŽINY/

 

 

UZAVŘENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY OD 1.5.2020                                                                                                                                                                 

Oznamujeme, že VAŘENÍ PRO VEŘEJNOST bude PŘERUŠENO Z DŮVODŮ REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ JÍDELNY /DO SRPNA 2020/.

 

TĚLOCVIČNA ŠKOLY

Tělocvična školy je pro veřejnost do KONCE ŠKOLNÍHO ROKU UZAVŘENAPROVOZ TĚLOCVIČNY BUDE ZAHÁJEN V ZÁŘÍ 2020.

 

ZÁPISOVÉ LÍSTKY PRO VYSTUPUJÍCÍ ŽÁKY

ZÁPISOVÉ LÍSTKY pro vystupující žáky jsou k vyzvednutí proti podpisu v budově druhého stupně denně od 8:00 do 12:00.

                                                                                                                                                                 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ 2020

Ministr školství oznámil, že přijímací řízení na SŠ proběhne jednokolově dne 8.6.2020.

 

ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ

Žádost vydáváme každý všední den od 8:00 do 12:00 v budově 2.stupně /boční vchod/, při vstupu do budovy používejte, prosím, roušku nebo jiný ochranný prostředek. Děkujeme.

 

 

 

Ares2

 

 

 

Nahoru