VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

Naše škola se každoročně zapojuje do celé řady soutěží, jednou z nich je oblíbená matematická Pythagoriáda. Pythagoriáda je určena pro žáky 5. až 8. tříd a sestává z patnácti příkladů na prostorovou představivost a logické uvažování. Školní kolo 43. ročníku Pythagoriády 2020 proběhlo u nás na škole v úterý 21. ledna a zúčastnilo se jí celkem 28 dobrovolníků. Nejúspěšnějším řešitelem se stal Vojta Schramm z 5.B, který získal 11 bodů. Na dalším místě se pak shodně umístili Eliška Kundelová z 5. A a David Hlohovský z 6. třídy, kteří dosáhli 9 bodů. Úspěšným řešitelům gratulujeme a všem ostatním děkujeme za účast.

Daniela Pechová

pythas1 pythas1 pythas1 pythas1

Nahoru