VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

V minulých dnech se na 1.stupni školy uskutečnila pravidelná každoroční soutěž O nejkrásnější dýni. Tak jako každým rokem bylo z čeho vybírat. Fantazie dětí i rodičů je nekonečná a jejich nápady i zpracování neuvěřitelné. Dýně si vyhodnotily samy děti a takhle to dopadlo:

1. místo Lenička Šťastná (2.třída) 38 hlasů
2. místo Natálka Kondrátová (3.třída) 36 hlasů
3. místo Lukášek Sobotka (3. třída) 34 hlasů
4. místo Barunka Driáková (1.třída) 25 hlasů
5. místo Adámek Velík (1.třída) 18 hlasů

I práce ostatních dětí byly úžasné a tak si všichni soutěžící zasloužili malou sladkou odměnu. Dýně využil Obecní úřad při sobotním lampionovém průvodu k výzdobě podél trasy.

Pavla Vaiglová

dynesdhhh1 dynesdhhh1 dynesdhhh1 dynesdhhh1 dynesdhhh1 dynesdhhh1 dynesdhhh1 dynesdhhh1 dynesdhhh1 dynesdhhh1 dynesdhhh1 dynesdhhh1 dynesdhhh1 dynesdhhh1 dynesdhhh1 dynesdhhh1 dynesdhhh1 dynesdhhh1 dynesdhhh1 dynesdhhh1 dynesdhhh1 dynesdhhh1 dynesdhhh1 dynesdhhh1 dynesdhhh1 dynesdhhh1 dynesdhhh1 dynesdhhh1 dynesdhhh1

Nahoru