VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

Jako každoročně i letos jsme se šli podívat na výlov našeho rybníku. Plné sádky, rybáři plné ruce práce a kádě plné ryb, to je obrázek, který se nám vždy na podzim při výlovu naskytne. V kádích byly různé druhy ryb, některé si děti dokonce pohladily. Mrazivé počasí a kapří v kádích, to už je předzvěst vánoc!

I. Pokutová, D. Pechová, S. Pazourková, I. Tegtmajerová

dffdjjjk1 dffdjjjk1 dffdjjjk1 dffdjjjk1 dffdjjjk1 dffdjjjk1 dffdjjjk1 dffdjjjk1

Nahoru