VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

Koncem září a začátkem října proběhl v sedmé třídě projekt „Člověk v přírodě“. Jak už název napovídá, součástí tohoto projektu byla návštěva výstavy „Člověk v přírodě“ na výstavišti v Lounech. Tam děti shromažďovaly informace od vystavovatelů, vyhledávali různé druhy zvířat a cestou také měřily vzdálenost mezi školou a výstavištěm. S těmito informacemi pak dále pracovaly ve škole a ve skupinách plnily úkoly v pracovních listech.

Na závěr jsme zhodnotili úspěšnost jednotlivých skupin při plnění úkolů.

Daniela Pechová a Stanislava Hrnčířová

clspdsd1 clspdsd1 clspdsd1 clspdsd1 clspdsd1 clspdsd1

Nahoru