VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

V pátek 27. 9. 2019 jsme se pěšky vydali do Loun, kde jsme navštívili výstavu Člověk v přírodě. Po příchodu do parku se děti rozdělily do skupin, každá skupina dostala pracovní list a pokyny k jeho vypracování. Na výstavě bylo drobné domácí zvířectvo, exotická zvířata, draví ptáci i domácí mazlíčci. Některé děti si zakoupily křečka, morče, myš nebo osmáka. Výstava byla moc pěkná, děti byly nadšené. Ve škole jsme zkontrolovali splnění úkolů na pracovních listech a společně jsme si povídali o zvířatech, která byla v parku.

Třída 5. A, 5. B a 4. třída

I. Tegtmajerová, I. Pokutová, S. Pazourková

hhjhjhh1 hhjhjhh1 hhjhjhh1 hhjhjhh1 hhjhjhh1 hhjhjhh1 hhjhjhh1 hhjhjhh1 hhjhjhh1 hhjhjhh1  hhjhjhh1 hhjhjhh1 hhjhjhh1 hhjhjhh1 hhjhjhh1 hhjhjhh1 hhjhjhh1 hhjhjhh1 lhghghg100 lhghghg100 lhghghg100 lhghghg100 lhghghg100 lhghghg100 lhghghg100 lhghghg100 lhghghg100

Nahoru