VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

V neděli 8. 9. proběhlo první setkání sportovního kroužku. Vyrazili jsme na kolech do cca 10 km vzdáleného Brlohu na prohlídku nádherného Vernerova mlýna. V mlýně jsme se seznámili s technologií mletí žita a pšenice, prohlédli jsme si mlýnské stroje a pozdravili se s vodníkem a čerty, kteří hlídají mlýnské kolo. Nakonec jsme si na zahradě opekli špekáčky a posilněni jeli zpátky domů.

Za prohlídku mlýna moc děkujeme Stáně Hrnčířové!

Daniela Pechová a Vlaďka Fiřtová

cykloone1 cykloone1 cykloone1 cykloone1 cykloone1 cykloone1 cykloone1 cykloone1 cykloone1 cykloone1 cykloone1 cykloone1 cykloone1 cykloone1 cykloone1 cykloone1 cykloone1

Nahoru