VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

ZŠ Lenešice – moderní škola 21. století

Letošní školní rok je provázen projektem: ZÁCHRANNÝ KRUH 112“ svou koncepcí navazuje na předchozí celoškolní celoroční tematické projekty.

Pomalu se blíží konec školního roku a my můžeme bilancovat, co se nám letošní rok povedlo.

Na podzim byl naším tématem HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR . Rádi bychom poděkovali Sboru dobrovolných hasičů v Lenešicích, že pro nás připravili komentovanou prohlídku pro žáky školy pod vedením p. Pazdery. Díky zajištění p. R.Kastnera byla provedena záchranná akce - evakuace školy při požáru. Žáci tak sledovali i zažili práci hasičů, mohli se podívat do hasičských aut, vyslechnout příběhy. Možná si i vybrat své budoucí povolání.

V zimě jsme se věnovali tématu ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA . Všechny třídy zažily praktickou přednášku Dentální hygiena s p. M. Holienkovou a se svým zubním kartáčkem. Někteří si i vysoutěžili nový. Další praktickou přípravou pro běžný život byla aktivní zážitková akce pro všechny žáky pod vedením L. Vackové ředitelky  Úřadu OS  ČČK v Lounech. Žáci nacvičili masáž srdce, první pomoc při zranění, obvazovou techniku, apod.

Jaro přineslo téma POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY . S policisty jsme se setkali v tělocvičně, prohlédli si policejní výzbroj a trénovali dopravní značky. Aktivně je využijeme při výletech na kole, na které se chystáme po návratu ze ŠKOLY V PŘÍRODĚ VE SVORU U NOVÉHO BORU. Zúčastnilo se 100 žáků naší školy. Vše, co se žáci během roku naučili, směřuje k účasti na pravidelných soutěžích: Mladý záchranář, Zdravovědná soutěž a letos i Branný závod o pohár hejtmana Ústeckého kraje. Přejeme „Zlomte vaz“.

V dubnu se také uskutečnil ZÁPIS DO 1. TŘÍDY. Jsme rádi, že 18 budoucích prvňáků a jejich rodiče z Lenešic, Břvan, Dobroměřic a Loun využili možnost vyučování v méně početné třídě s individuálním přístupem k žákům. PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA je též připravena pro budoucí předškoláky, 4.6. a 25.6.2019 přijímáme ještě další zájemce.

Poslední měsíce školního roku zlepšujeme svoje studijní výsledky, jsme potěšeni z přijetí na střední školy. Věnujeme se dalším činnostem v hodinách a v odpoledních kroužcích. Jsme moderní škola 21. století, která využívá moderní technologie. Učíme žáka naučené věci použít v běžném životě, nebát se zkoumat a dělat chyby, spolupracovat, klást otázky a hledat odpovědi, diskutovat, učíme se respektu k sobě i ostatním.

„ZÁCHRANNÝ KRUH 112“ – ŠKOLNÍ AKADEMIEje poslední část našeho projektu. Zveme vás na představení naší školy dne 21. 6. 2019 v 16 hodin na nádvoří budovy 1. stupně. Uvidíte, co žáci dokáží pod vedením spokojeného pedagogického sboru – zpívat, tančit, mluvit, spolupracovat, překonávat trému a další.

Děkujeme všem, kteří se nám letos věnujete: rodičům, přátelům školy, hasičům, zdravotníkům i policistům. Přijměte naše pozvání na podzim do nové učebny pro jazyky a moderní technologie, která bude v prázdninových měsících postavena z projektu IROP

JAZYKY MULTIMEDIÁLNĚ A BEZBARIÉROVĚ“

za podpory ČR, EU, OÚ Lenešice                                                                                           

 

za ZŠ Jana Ledvinová

www.zslenesice.com

oskolicce

Nahoru