VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

Třetí až pátá třída se v pátek 7. června zúčastnila akce pod záštitou Policie ČR a hasičů v Lounech. Každé dítě dostalo u vstupu na Výstaviště hrací kartu, do které si zapisovalo splněné úkoly. Úkolů bylo osm a po jejich dokončení je čekala odměna. Žáci si také vyzkoušeli pumpování a stříkání vody na cíl, odebrání otisků prstů, viděli výcvik psů i dravé ptáky. Den byl velmi poučný a zajímavý.

I. Pokutová, I. Tegtmajerová, S. Pazourková, K. Fiřtová

sdsdsdsttzq1 sdsdsdsttzq1 sdsdsdsttzq1 sdsdsdsttzq1 sdsdsdsttzq1 sdsdsdsttzq1 sdsdsdsttzq1 sdsdsdsttzq1 sdsdsdsttzq1 sdsdsdsttzq1 sdsdsdsttzq1 sdsdsdsttzq1 sdsdsdsttzq1 sdsdsdsttzq1 sdsdsdsttzq1 sdsdsdsttzq1 sdsdsdsttzq1 sdsdsdsttzq1 sdsdsdsttzq1 sdsdsdsttzq1 sdsdsdsttzq1 sdsdsdsttzq1 sdsdsdsttzq1 sdsdsdsttzq1 sdsdsdsttzq1 sdsdsdsttzq1 sdsdsdsttzq1

Nahoru