VIZE ŠKOLY

 

       BEZPEČNÁ RODINNÁ ŠKOLA 

 

       MODERNÍ VÝUKA

 

       SPOLUPRÁCE S PARTNERY

V rámci kulturní výchovy v oboru dramatizace jsme se věnovali dramatizaci a inscenaci pohádek. V 6. třídě, si žáci vytvořili tři divadelní soubory v čele s principálem, kterého si sami zvolili. Nejdříve se seznámili s funkcí divadla a divadelní tvorbou. Každý soubor si vybral pohádku, kterou měl za úkol zpracovat, nastudovat a v konečné fázi zahrát před svými spolužáky. V repertoáru se objevily tyto pohádky: Hrnečku vař, Kouzelná píšťalka, Perníková chaloupka.

V pedagogickém kontextu znamená „dramatizace“ obvykle převedení nějaké učební látky do podoby hrané scénky. Optimálně by tedy dramatizací měly být nazývány ty „převody“ učební látky do formy divadla a dramatu, kde - v rámci fiktivní situace - žáky hrané postavy, zvířete, věcí, prostředí, řeší určitou, pro ně výjimečnou situaci. V samotné dramatické výchově, se jedná ve většině případů skutečně o převod nějaké literární předlohy do podoby buď dramatického textu a následně do podoby inscenace (divadla hraného dětmi), nebo do podoby edukační dramatické struktury, při práci ve třídě.

Po rozdělení rolí, čtení textu, přípravy scény se nejtěžším oříškem stal text, který se všichni herci museli za krátkou dobu naučit. Nastudování pohádek se žákům velmi povedlo a vzájemnou roli herců i diváka si každý užil. V závěru jsme společně vyhodnotili práci na přípravě i ztvárnění. Otázka žáků, jestli budou v budoucnu pracovat na jiných pohádkových textech, určitě potvrdila, že se žákům tento způsob práce v hodině líbil.

Zdeňka Jeliňská

  dramaa1 dramaa1 dramaa1 dramaa1 dramaa1 dramaa1 dramaa1

Nahoru