padlet ict


Dne 8. 11. 2018 jsme podnikli s osmáky dlouho připravovanou exkurzi do Fyzikálního ústavu Akademie věd v Praze.

Výukový program byl složen z návštěv vybraných pracovišť, kde se žáci seznámili s tím, jak se dělá základní materiálový výzkum za pomocí nejmodernějších mikroskopů. Viděli jsme špičkový světelný mikroskop a elektronový mikroskop. To nejzajímavější nás ale teprve čekalo. Bylo to zařízení schopné zobrazovat a manipulovat s jednotlivými atomy a molekulami. Velice zajímavý výklad byl doprovázen různými ukázkami vědecké práce.

Po prohlídce pracovišť nás čekala experimentální část, kde nám vědecký pracovník ukázal různé pokusy s tekutým dusíkem, např. rozpínání plynů a supravodivou levitaci. Celá dílna byla zakončena řízenou explozí PET láhve, která byla překvapivě silná.

Po fyzice jsme se vypravili na Stalinův památník na Letné, kde byla naplánovaná další část naší výpravy. Zúčastnili jsme se interaktivní výstavy Příběhy bezpráví, která byla vytvořena ke 100. výročí založení naší republiky. Žáci se zde velice poutavou formou ponořili do temných událostí z historie našeho státu. Velice silná byla videomappingová projekce z dob okupace za 2.sv. války, komunistického teroru, z r. 1968 atp.

Vedle výuky jsme si ale také užili Václavského náměstí a zároveň si pořádně otestovali naše schopnosti při přesunech po Praze za pomoci metra a tramvají.

Peter Randis

petprague1 petprague1 petprague1 petprague1 petprague1 petprague1 petprague1 petprague1 petprague1 petprague1 petprague1 petprague1

Nahoru