padlet ict


Tak se jmenuje celoroční projekt z tělesné výchovy, který bude uskutečňován v průběhu celého školního roku 2018/2019 na naší škole.

Největší význam sportování je přičítán pozitivním zdravotním důsledkům a naplnění principu všestrannosti, proto jsou jednotlivé disciplíny, ve kterých budou naši žáci soutěžit, zaměřeny hlavně na všestrannost. Význam zdravotní prospěšnosti a udržování tělesné kondice bude základem tohoto projektu. V rámci projektu bychom také chtěli apelovat na rodiče, aby sport zařadili i do volného času svých dětí a našich žáků, a aby byl sport chápán i jako velice vhodná forma zábavy. Důležitá je i psychicky relaxační funkce sportování.

Během každého pololetí budou žáci soutěžit ve 30 různých sportovních disciplínách, kde se budou hodnotit jejich výkony, snaha a chuť být co nejlepší a zlepšovat svoje dovednosti. Výkony budou zaznamenávány do tabulek. Na konci roku se vyhlásí nejlepší sportovci školy různých věkových kategorií.

Budeme rádi, když si naši žáci odnesou z projektu to, že k vrcholům nepatří pouze vítězství a výkon, ale zejména radost z pohybu, posílení zdraví a psychické odolnosti, příjemný pocit únavy, a chuť na sobě pracovat a zlepšovat se.
1.kolo projektu startuje v listopadu 2018 vyhodnocen na konci prvního pololetí. 2. kolo začne v únoru 2019 a celkově bude vyhodnocen slavnostně na konci školního roku 2018/2019.

Garanti projektu: Zdeňka Jelińská a Iveta Buková

Tabulka výkonů

 

zdatnyzachranar

Nahoru